Akustika kulturního domu v obci Norberčany – případová studie

10. listopadu 2022 | Luboš Popelák |

Určitě nám dáte za pravdu, že existuje velké množství prostor, kde se necítíte zrovna příjemně kvůli nepříjemnému „rámusu“ a kde si při hovoru s ostatními nepříliš dobře rozumíte. Nevybavujete si např. návštěvu pivnice, jídelny, dětské herny, zasedací místnosti, nebo přednáškového prostoru, kde to bylo jako ve včelím úle? Provozovatelé takových prostor si tento nedostatek často ani neuvědomují. My jsme narazili na prostor, kde si tento nedostatek provozovatel uvědomil po nevoli účinkující kapely. Šlo o nově zbudovaný kulturní dům v malé obci Norberčany, kde se na akustiku jaksi zapomnělo. Rádi jsme se s touto výzvou popasovali a místnímu obecnímu úřadu s akustikou pomohli.

Jak se špatná akustika projevovala a proč k tomu došlo?

Problém špatné akustiky vznikl na samém začátku, při projekci budovy. Projektant kulturního domu nerespektoval technické normy předepisující vhodnou dobu dozvuku (míru ozvěny) ani nenavrhl použití materiálů, které budou mít příznivý vliv na dozvuk, či jiná opatření akusticky optimalizující prostor. Tento nedostatek na sebe nenechal dlouho čekat. Největší problém byl v polo-uzavřeném prostoru pódia. Když zde začala kapela hrát, zvuk se k ní v sérii mnohačetných odrazů vracel zpět, i v době, kdy už kapela hrála další část skladby. Zvuk se tedy smísil v nesrozumitelný rámus. Podobné to bylo v prostoru sálu, kde se zvuky hovoru mísily v jeden velký hukot připomínající hlasitý včelí úl. V celém prostoru chyběly pohltivé materiály, které by snížily nepříjemnou ozvěnu.

Jaké byly možnosti ke zlepšení akustiky?

Protože budova podléhala „záruce“ stavební společnosti, nebylo možné zasahovat do stavebních konstrukcí. V takovém případě bylo možné prvky pro optimalizaci pouze lepit, zároveň byl kladen důraz na dostupnost materiálu. Volba materiálu tedy logicky dospěla k akustické pěně.

Jak vybrat materiál, kam jej umístit a kolik jej použít?

Protože instalace akustické pěny není náročná, akustiku si lze pomocí vylepšit i svépomocí, podle pocitu, nebo metodou pokus-omyl. Protože je však každý prostor specifický, pro dosažení dobrých výsledků je dobré mít alespoň orientační výpočet podle vzorce, nebo nejlépe přímé měření doby dozvuku. Touto metodou lze vypočítat množství materiálu pro co nejlepší výsledek. Protože i v rámci akustické pěny existuje mnoho výrobků s rozdílnými vlastnostmi, je vhodné tyto materiály kombinovat. Různý tvar a umístění výrobků budou mít zásadně odlišný vliv na akustiku. Pokud má být akustika řešena kvalitně, je třeba dbát na snížení doby dozvuku rovnoměrně v celém spektru (ozvěnu je třeba snížit přibližně stejně ve všech vlnových délkách – v basech i výškách). Zároveň je potřeba vnímat prostorový aspekt, materiály rozmísťovat podle tvaru prostoru a umístění zdroje zvuku a posluchačů.

Jak konkrétně byly prvky rozmístěny v KD Norberčany?

V případě KD Norberčany jsme nejkvalitnější akustické prvky – širokopásmové akustické panely umístili do co největší plochy na podiu, společně s akustickými paravány. Širokopásmové panely měly zamezit mnohočetným odrazům zvuku, snížit dozvuk v celém frekvenčním spektru, a tím pádem výrazně přispět ke srozumitelnosti zvuku, který se stal „čistějším“. Funkce akustických paravánů spočívá ve snížení přenosu zvuku do bočních uzavřených částí pódia, kde vznikají nežádoucí rezonance. Paravány lépe nasměřují zvuk tam, kam patří, do prostoru sálu k posluchačům. V prostoru sálu byl úkol jasný. Protože se zde posluchači rozmísťují více méně rovnoměrně po celé ploše sálu, bylo vhodné rovnoměrně rozmístit také pohltivé prvky. Na strop byly rozmístěny dílce materiálu s názvem melamin a po celém obvodu, v rohu mezi stěnou a stropem, byl umístěn bass trap evokující dojem stropní lišty. Melamin funguje nejlépe na středních a vyšších frekvencích, tzn. ve spektru mluveného slova, bass trap v rohu funguje jako pohlcovač bassů.

Jak opatření vypadá?

Jaké jsou výsledky akustické optimalizace KD Norberčany?

Původní stav bez opatření stanovený měřením dne 15. 2. 2022 (bez obsazenosti prostoru)

*Naměřená doba dozvuku před realizací *Požadavek normy ČSN 73 057


Stav po realizaci opatření stanovený měřením dne 13. 9. 2022 (bez obsazenosti prostoru)

*Naměřená doba dozvuku po realizaci *Požadavek normy ČSN 73 057

Stav po realizaci opatření stanovený měřením dne 13. 9. 2022 (plně obsazený prostor)

*Naměřená doba dozvuku po realizaci *Požadavek normy ČSN 73 057

Protože se akustika prostoru nejlépe posuzuje uchem a ne pomocí grafu, velmi doporučujeme pustit si video z této realizace.

Jaké jsou finanční náklady akustické optimalizace KD Norberčany?

Protože si zakládáme na spolehlivém a férovém jednání, vyčíslíme v tomto příspěvku i cenu za naše služby. Tato zakázka byla realizována za 202 490,- bez DPH, přičemž přibližně 30 % částky tvořily náklady na dopravu, montáž a kontrolní měření po realizaci. Měření doby dozvuku a akustická studie pro návrh opatření byly účtovány zvlášť ve výši 23 000,- bez DPH.

Jaký je dodavatel materiálu a co všechno obsahují výstupy pro návrh opatření?

Našimi největšími dodavateli materiálu jsou dvě níže uvedené společnosti. Rozhodně se však nebráníme práci s jinými materiály. Pro realizaci KD Norberčany jsme použili materiály z webu www.akusticka-pena.cz a www.relaxin.cz.

Celou akustickou studii KD Norberčany je možné shlédnout zde.

Jací jsou naši přední dodavatelé?

Abizol Corporation s.r.o. www.akusticka-pena.cz a RDacoustic s.r.o. www.silentmax.cz.