Akustika interiéru – měření a výpočet doby dozvuku

10. srpna 2020 | Luboš Popelák | 

Pojďme se v krátkosti proklestit základní problematikou akustiky v interiérech. Přiblížíme Vám, jak docílit příjemnější akustiky v místnosti, zmapujeme možné postupy a osvětlíme, k čemu slouží měření / studie tzv. doby dozvuku.

Co je to akustika v interiéru, co nazýváme akustickou pohodou?

Akustika je jedním ze základních předpokladů pro vytvoření příjemného prostředí každého interiéru. Tam kde se naše slova, či hudba mnohonásobně neodrážejí v prostoru a nevytváří dojem ozvěny a zároveň dokážeme dobře rozpoznávat intonace řeči, tam panuje akustická pohoda. Jako příklad dobré a špatné akustiky v interiéru si představte např. pocit akustické pohody v kině a naopak nepříjemné, nesoucí se hluky s ozvěnou např. ve starších krytých bazénech. K jednomu, či druhému akustickému pólu v interiéru se pak může blížit i Vaše kancelář, restaurace, či výuková / zasedací místnost.

Jak docílit akustické pohody?

Dobré akustiky v interiéru mnohdy dosáhneme i necíleně, mimoděk. Vytvoříme ji dostatečným množstvím prvků s vyšší zvukovou pohltivostí. Při zaplnění místnosti např. sedací soupravou, látkovými závěsy, koberečky, květinami a množstvím rozličných kusů nábytku, či dalšími doplňky, se o akustiku obvykle nemusíme starat. Je-li výbava místnosti strohá, je třeba si pomoci akustickým opatřením. Nejčastěji využívané jsou akustické podhledy, visuté panely, paravany, či různé prvky zavěšené na strop, nebo připevněné na stěnu. Oblíbenou volbou pro finanční nenáročnost a vysokou efektivitu je akustická pěna – www.akusticka-pena.cz.

Jak postupovat při realizaci akustických opatření?

Pokud existuje předpoklad, že v plánovaných prostorách bude s akustikou problém, je vhodné se obrátit na specialisty a celou věc konzultovat. Logickým krokem by měla být studie s výpočtem doby dozvuku, který kvantifikuje očekávanou míru akustické pohody v plánovaném interiéru. V případě potřeby pak studie navrhne opatření, s nimiž se bude počítat již při stavební fázi. Tímto se předejde zbytečným předělávkám, či dodatečným opatřením, které už nemusí být z hlediska designu interiéru elegantní jako prvky naplánované a integrované již při výstavbě. Zároveň bude tento postup vzhledem k logičtějším stavebním návaznostem a ušetřené práci v mnohých případech levnější.

Řešíte-li situace dodatečně, po dokončení stavebních prací, efektivní volbou je výše zmiňovaná akustická pěna. V tomto případě je pro maximální spokojenost uživatelů možné postupovat krok po kroku od úvodní konzultace, přes návrh a vizualizaci opatření, provedení výpočtu a sestavení studie k ověření akustické účinnosti až k samotné realizaci.

Kdy se akustické vlastnosti interiéru měří a kdy se obvykle dělá výpočet?

Měření se provádí ze dvou důvodů. Může být vyžadováno ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS), nebo slouží k nastavení výpočtu, který se na základě změřených hodnot stane přesnějším. S vyžádáním kontrolního měření akustiky v interiéru ze strany KHS se lze setkat zejména v případě veřejných prostor určených pro vzdělávání či sport. Nejčastěji se jedná o školní třídy, přednáškové prostory, veřejné bazény, sportovní haly, apod. Studie s výpočtem doby dozvuku se obvykle sestavuje pro ověření akustických vlastností navrhovaných prostor v rámci projekční činnosti a v případě potřeby se navrhují opatření k optimalizaci. Jindy studie cílí přímo na plánovaná opatření v již dokončených stavbách a kvantifikuje jejich akustický přínos.

Hodnotícím kritériem při měření i výpočtu a ukazatelem akustických vlastností místnosti je tzv. doba dozvuku. Ta je definována jako doba (s), za kterou poklesne hladina akustického tlaku v místnosti o 60 dB. Kratší doba dozvuku v praxi obvykle znamená snížení nepříjemného echa a zvýšení srozumitelnosti řeči. I v případě akustických opatření však platí pravidlo „všeho moc škodí“. V případě použití příliš velkého množství pohltivých materiálu a neúměrného snížení doby dozvuku se akustické vlastnosti místnosti opět zhoršují. Pro vymezení optimálních hranic akustické pohody interiéru jsou normami definovány hodnoty pro každý typ místnosti / prostoru. S těmito doporučenými mezními hodnotami jsou pak výsledky měření a výpočtů porovnávány.