Ceny našich služeb

Ne vždy lze cenu našich služeb vyčíslit bez důkladného prostudování podkladů. Většinou se hluková problematika a časová náročnost jejího vyřešení liší případ o případu. Přesto se pojďme podívat na cenový rámec alespoň našich základních služeb.

K ceně měření je nutno připočítat dopravu účtovanou z měst Rožnov pod Radhoštěm, Brno, Olomouc a Praha podle toho, které je k Vám nejblíže. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Měření hluku

v mimopracovním prostředí

MĚŘENÍ HLUKU

v pracovním prostředí

 

MĚŘENÍ DOBY DOZVUKU

akustika interiérů

 

MĚŘENÍ VIBRACÍ

 

 

HLUKOVÉ STUDIE

 

 

 

REALIZACE AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ

v interiéru

 

REALIZACE PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

v exteriéru

Měření hluku

v mimopracovním prostředí

Stacionární zdroj hluku (tepelné čerpadlo / klimatizace)

Autorizovaný protokol o měření hluku 5 000 Kč až 8 000 Kč

+

Měření a vyhodnocení 1 zdroje hluku (jedna pozice) 1 000 Kč až 2 000 Kč

(Cena se odvíjí od způsobu vyhodnocení a prezentace měření)

Liniový zdroj hluku (silniční / železniční / tramvajová doprava)

Autorizovaný protokol o měření hluku 5 000 Kč

+

Krátkodobé měření a vyhodnocení v délce 1 až 6 hodin 1 000 Kč5 000 Kč

nebo

Dlouhodobé měření v délce 24 hodin 3 000 Kč10 000 Kč

(Cena se odvíjí od intenzity dopravy a komplikovanosti lokality)

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Měření hluku

v pracovním prostředí

Autorizovaný protokol o měření hluku 3 000 Kč 8 000 Kč

+

1 pracovní pozice 500 Kč

+

1 pracovní nástroj 600 Kč

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Měření doby dozvuku

Autorizovaný protokol o měření doby dozvuku 7 000 Kč

+

1 místnost do 100 metrů čtverečních 3 000 5 000 Kč

nebo

1 místnost nad 100 metrů čtverečních 4 000 6 000 Kč

 

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Měření vibrací

Měření vibrací v pracovním prostředí

Autorizovaný protokol o měření vibrací 3 000 Kč 8 000 Kč

+

1 pracovní pozice 500 Kč

+

1 pracovní nástroj 900 Kč

Měření vibrací v budovách od železniční / tramvajové dopravy

Autorizovaný protokol o měření vibrací 4 500 Kč

+

Krátkodobé měření a vyhodnocení v délce 1 až 6 hodin 2 000 Kč 5000 Kč

nebo

Dlouhodobé měření v délce 24 hodin 4 000 Kč až 10 000 Kč

(Cena se odvíjí od intenzity dopravy a komplikovanosti lokality)

Technické měření vibrací

Autorizovaný protokol o měření vibrací 4 500 Kč  10 000 Kč

+

1 měřená pozice 1 000 Kč až 3 000 Kč

(Cena se odvíjí od požadavků objednatele na zpracování a výstup měření)

 

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Hlukové studie

Hluková studie pro stacionární zdroje hluku

1 až 3 zdroje hluku (VZT, klimatizace, tepelná čerpadla) – 3 800 Kč5 500 Kč

Hluková studie pro liniový zdroj hluku

(Cena pro sestavení hlukové studie k výstavbě, nebo rekonstrukci liniové stavby se stanovuje individuálně)

Hluková studie pro liniový zdroj hluku v souvislosti s výstavbou chráněného objektu

Silniční / železniční / tramvajová doprava – 4 500 Kč až 10 000 Kč

(Cena se odvíjí od intenzity dopravy a komplikovanosti lokality. Uvedený cenový rozsah je uvažován pro rodinné domy, bytové domy a provozovny malého rozsahu)

Akustický posudek - výpočet doby dozvuku

Místnost do 100 metrů čtverečních – 4 000 – 8 000 Kč

Místnost nad 100 metrů čtverečních – 8 000 Kč 12 000 Kč

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Realizace akustických opatření

v interiéru

Cena montáže opatření v interiéru, včetně kontrolního měření, obvykle může dosahovat 20 – 40 % ceny použitého akustického materiálu v závislosti na místu realizace a druhu použitého materiálu.

Cena akustické studie, příp. měření doby dozvuku pro přesný návrh opatření je uvedena výše.

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Realizace protihlukových opatření

v exteriéru

Protihluková opatření realizujeme na míru a jejich cena se liší v závislosti na požadovaném útlumu, velikosti zdroje hluku a místu realizace. Pro představu, cena protihlukového opatření tepelného čerpadla k rodinnému domu se může pohybovat ve výši 20 000 – 35 000 Kč.

 

 

Doprava

7 Kč / km

+

350 Kč / hod. pracovníka na cestě

 

S kým jsme spolupracovali

Hledáte více informací o Vašem problému s hlukem? Nevyznáte se v hygienických limitech?

Navštivte náš blog, informujte se a pusťte hluk z hlavy.
Najdete zde postupy k řešení Vaší problematiky, informace o protihlukových opatřeních, poznatky z hlukové legislativy a mnohem více…

Kontakt

Ozvěte se nám pomocí formuláře. Popište svůj problém. Odpovíme do druhého dne s prosbou o podklady a doplňující informace, na základě kterých stanovíme postup, cenu a časový rámec řešení Vašich potíží s hlukem / vibracemi. Preferujete-li telefonickou komunikaci, volejte 732 868 141.

Naše služby poskytujeme z měst Brno, Olomouc, Rožnov p. R. a Praha odkud v případě měření také účtujeme dopravu.