Nabízené služby

Měření hluku

v mimopracovním prostředí

MĚŘENÍ HLUKU

v pracovním prostředí

 

MĚŘENÍ DOBY DOZVUKU

akustika interiérů

 

MĚŘENÍ VIBRACÍ

 

 

HLUKOVÉ STUDIE

 

 

 

REALIZACE AKUSTICKÝCH OPATŘENÍ

v interiéru

 

REALIZACE PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

v exteriéru

Měření hluku

v mimopracovním prostředí

Měření hluku v mimopracovním prostředí provádíme ve venkovních i vnitřních chráněných prostorech. Poskytujeme autorizovaná měření pro orgány ochrany veřejného zdraví, ale i technická pro nastavení výpočtového modelu, optimalizaci zdroje hluku nebo jakákoli jiná na přání zákazníka. Součástí našich služeb je také sčítání a monitoring dopravy.

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

9
Automobilová doprava
9
Železniční doprava
9
Průmyslové areály
9
Společenská zařízení
9
Reprodukovaná hudba
9
Stavební činnost
9
Impulsní hluk
9
Tepelná čerpadla
9
Vzduchotechnika a klimatizace
9
Výtahy a jiné

Měření hluku

v pracovním prostředí

Měření hluku v pracovním prostředí provádíme od pracovišť, kde jsou vyžadovány činnosti náročné na pozornost a soustředění (kanceláře, ateliéry, apod.) až po výrobní prostory, nebo stavební činnost. Nejčastěji je vyžadováno měření v pracovním prostředí pro kategorizaci prací, které je dokládáno na příslušnou krajskou hygienickou stanici. Nabízíme ale také technická měření dle individuálních požadavků.

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

9
Kategorizace prací
9
Stanovení průměrné expozice hluku
9
Odhlučnění strojů
9
Stanovení akustického výkonu
9
Kolaudace nových pracovních prostor
9
Pravidelná periodická měření

Měření doby dozvuku

akustika interiérů

Nabízíme akustickou optimalizaci učeben, poslucháren, kulturních, či kancelářských prostor nebo sportovišť. Poskytujeme autorizovaná měření doby dozvuku. V rámci měření nabízíme konzultace v oblasti akustických opatření a zprostředkování jejich realizace od našich obchodních partnerů. Vysledkem našich služeb v oblasti stavební a prostorové akustiky bude lepší slyšitelnost přednášejících, hodnotnější kulturní, nebo sportovní zážitek, či vyšší pracovní efektivita zaměstnanců. Nabízíme také konzultační a posudkovou činnost v oblasti stavební akustiky, zejména výpočty vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

9
Měření doby dozvuku
9
Výpočet doby dozvuku
9
Návrhy akustických opatření
9
Výpočet vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí
9
Posudková a konzultační činnost v oboru stavební akustiky

Měření vibrací

Měření vibrací nabízíme jako autorizované v oblasti vlivu na lidské zdraví. Jedná se o vibrace přenášené na ruce v pracovním prostředí pro kategorizaci prací a o vibrace přenášené na člověka v budovách. Tato měření slouží k doložení orgánu ochrany veřejného zdraví. Dále máme zkušenosti s technickým měřením vibrací v průmyslu, která provádíme jako neautorizovaná.

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

9
Vibrace přenášené na ruce
9
Vibrace přenášené na člověka v budovách
9
Vibrace stavebních konstrukcí
9
Měření pro přejímací zkoušku strojů
9
Provozní monitorování strojů
9
Základy vibrodiagnostiky strojů
9
Jiná technická měření na přání zákazníka

Hlukové studie

9
Hlukové studie pro všechny stupně projektové dokumentace (studie proveditelnosti, oznámení, DÚR, DSP)
9
Výpočet hluku z dopravy (automobilová, železniční, tramvajová)
9
Výpočet hluku ze stacionárních zdrojů (průmyslové areály, vzduchotechnické a klimatizační jednotky, tepelná čerpadla)
9
Posuzujeme proces výstavby
9
Zpracováváme strategické hlukové mapy a akční plány
9
Součástí studie je vizualizace šíření hluku
9
Poskytujeme komplexní poradenství a projednání problematiky s orgány veřejné ochrany zdraví
9
V případě překračování hygienických limitů navrhujeme protihluková opatření

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

Realizace akustických opatření

v interiéru

Akustické optimalizace vnitřních prostor na klíč. Akustiku vyřešíme od posouzení formou měření, nebo výpočtu, přes návrh a dodání materiálu až po samotnou realizaci. Zaměřujeme se na kvalitní řešení pro dosažení maximální akustické pohody.

Špičková aparatura a software nám umožňují realizace vytvářet v souladu s legislativou a technickými normami v celém zvukovém frekvenčním spektru tak, aby opatření mělo svoji funkčnost pro víceúčelové využití prostoru, např. včetně reprodukované hudby, a v případě veřejných prostor ji bylo možné akceptovat ze strany krajské hygienické stanice. Tento přístup obvkyle spočívající ve správné kombinaci více druhů materiálů a jejich umístění není na trhu samozřejmostí. Výstupy pro krajsou hygienickou stanici, které jsou často vyžadovány v nově vytvářených prostorách jako učebny, posluchárny, víceúčelové haly, plavecké bazény, apod. dodáváme jako držitel autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb.

Ukázky naší práce si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE.

9
Měření doby dozvuku
9
Výpočet doby dozvuku
9
Akustické studie s návrhem opatření
9
Designové akustické prvky
9
Konzultace
9
Realizace
9
Kontrolní měření opatření

Realizace protihlukových opatření

v exteriéru

Akustická opatření v exteriéru. Nabízíme řešení protihlukových opatření tepelných čerpadel, vzduchotechniky a jiných menších průmyslových zdrojů hluku. Opatření realizujeme na klíč.
Součástí našich služeb je měření před realizací, návrh, montáž i kontrolní měření po osazení. Protihluková opatření vyrábíme na míru. V případě potřeby můžeme jako součást dodávky protihlukového opatření zhotovit výstup pro krajskou hygienickou stanici.

 

9
Autorizovaná měření hluku
9
Podrobná spektrální analýza
9
Výroba na míru
9
Vizuální přizpůsobení zákazníkovi
9
Barevná provedení v RAL
9
Realizace
9
Konzultace
9
Kontrolní měření opatření

S kým jsme spolupracovali

Hledáte více informací o Vašem problému s hlukem? Nevyznáte se v hygienických limitech?

Navštivte náš blog, informujte se a pusťte hluk z hlavy.
Najdete zde postupy k řešení Vaší problematiky, informace o protihlukových opatřeních, poznatky z hlukové legislativy a mnohem více…

Kontakt

Ozvěte se nám pomocí formuláře. Popište svůj problém. Odpovíme do druhého dne s prosbou o podklady a doplňující informace, na základě kterých stanovíme postup, cenu a časový rámec řešení Vašich potíží s hlukem / vibracemi. Preferujete-li telefonickou komunikaci, volejte 732 868 141.

Naše služby poskytujeme z měst Brno, Olomouc, Rožnov p. R. a Praha odkud v případě měření také účtujeme dopravu.