O nás

Společnost Akulab s.r.o. byla založena v roce 2019 jako samostatná akustická laboratoř, která je autorizována dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v oblasti měření hluku a vibrací. Společnost vystupuje jako nezávislá expertní a poradenská firma nabízející komplexní služby od dílčích konzultací, přes hlukové studie až po autorizovaná měření hluku a vibrací pro orgány ochrany veřejného zdraví. Naše portfolio služeb zahrnuje také měření a součinnost v oblasti optimalizace akustických vlastností interiérů a posouzení zátěže na pracovním místě pro kategorizaci prací.

Mgr. Luboš Popelák

jednatel společnosti

 

akustika interiéru

měření v pracovním prostředí a průmyslu

měření v mimopracovním prostředí

Ing. Lukáš Haluska

jednatel společnosti, vedoucí laboratoře

hlukové studie

měření v mimopracovním prostředí

Naším cílem je vytvořit z mladé společnosti Akulab na poli akustiky spolehlivou značku. Při budování jména firmy a realizaci prvních zakázek se opíráme o zkušenosti ze své předchozí činnosti v roli zaměstnanců, kdy jsme měli možnost pracovat na hlukových studiích strategických záměrů dopravní infrasktruktry. Pravidelně jsme se stávali členy projekčních skupin rozsáhlých developerských projektů jako jsou obchodní centra, lanové dráhy, hotely, kontejnerová překladiště, apod.

S kým jsme spolupracovali

Naše měřicí vybavení

Pro měření hluku používáme profesionální měřicí přístroje třídy I (dle ČSN EN IEC 61672). Pro měření vibrací používáme kalibrované přístroje, které splňují následující normy: ČSN EN ISO 8041-1, ČSN ISO 2631-1,2 a 5, ČSN EN ISO 5349-1. Díky těmto přístrojům dokážeme měřit všechny zdroje hluku včetně spektrální analýzy na 1/3 oktávových pásmech. Pro měření vibrací máme k dispozici specializované tříosé snímače na měření vibrací na ruce a v budovách.

Všechny přístroje jsou pravidelně ověřovány / kalibrovány Českým metrologickým institutem.

Osvědčení o autorizaci pro sety G1, G2, G4, G7, G10

Obchodní informace o společnosti:

Akulab s.r.o.

Kavriánov 417/417, Šaratice 683 52

IČO: 08677603, DIČ: CZ08677603 

Spisová značka: C 127347 vedená u Krajského soudu v Brně 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2301723092 / 2010

Kontakt

Ozvěte se nám pomocí formuláře. Popište svůj problém. Odpovíme do druhého dne s prosbou o podklady a doplňující informace, na základě kterých stanovíme postup, cenu a časový rámec řešení Vašich potíží s hlukem / vibracemi. Preferujete-li telefonickou komunikaci, volejte 732 868 141.

Naše služby poskytujeme z měst Brno, Olomouc, Rožnov p. R. a Praha odkud v případě měření také účtujeme dopravu.